Sopimusoikeus, 5 op, verkkototeutus (EduFutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija osaa monipuolisesti arvioida erityyppisten sopimusten sisältöä ja pätevyyttä. Hän tunnistaa riskialttiin tai muuten vaativan sopimustilanteen sekä osaa ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sopimusriskien säätelemiseksi ja sopimuksen toteuttamisessa odotettavien ongelmien ehkäisemiseksi.
Sisältö
    Sopimus oikeustoimena, sopimuksen rikkominen, sopimuksen tulkinta ja täydentäminen, sopimuksen pätemättömyys, sopimusriskit, vakiosopimus.
Toteutus
    Kontaktiluennot,ongelmalähtöinen oppiminen,oppimistehtävät, kirjallisuuden avulla oppiminen tai vastaava verkkototeutus
Kirjallisuus
    Saarnilehto, A. Sopimusoikeuden perusteet.2009., Hemmo, M. Sopimusoikeus,2007. Juridiikkafokus, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu