Etäratkaisut kuntoutumisen tukena, erikoistumiskoulutus 30 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus (30 op) syventää osaamista erikoisosaamiseksi ja asiantuntijuudeksi sekä sosiaali- ja terveysalan että tekniikan ja liikenteen alan tietoperustasta ja pohjaa molempien alojen eri tutkintojen koulutusvastuisiin.
Aika
    28.11.2018 - 31.12.2019
Ilmoittautumiset
    21.11.2018 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Kohderyhmä
    Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu seuraavien tutkintonimikkeiden suorittaneille: apuvälineteknikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), naprapaatti (AMK), osteopaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK), insinööri (AMK) ja liikunnanohjaaja (AMK) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.
Sisältö
    Koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:
- Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
- Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
- Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
- Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op
Toteutus
    Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä.
Hinta
    900 €
Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa Mari Kantanen;
mari.kantanen@jamk.fi / 0400-989 470.
Mikäli olet hakeutumassa koulutukseen, otathan yhteyttä Mari Kantaseen.

Lisätietoja myös osoitteesta https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/etaratkaisut-kuntoutumisen-tukena-erikoistumiskoulutus/
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Hakeutumisvaiheessa pyydetään lomakkeella henkilötietojen lisäksi hakeutumisen taustatietoja.
Muu informaatio
    VALINTAKOE
Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen valintakokeeseen. Linkki valintakoetehtäviin ja palautusohjeet:
https://bit.ly/2Hqpr8h

Valintakoetehtävät tulee olla palautettuna hakuajan puitteissa.

Vuoden 2018 lähipäivät ovat:
- 28.-29.11.

Vuoden 2019 lähipäivät ovat:
- 15.1.
- 13.-14.3.
- 10.4.
- 15.5.
- 4.-5.9.
- 9.-10.10.
- 21.11.
Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja.
(Huom! Muutokset mahdollisia.)
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen, 10 op
Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä, 5 op
Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin, 10 op
Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi, 5 op
Peruutusehdot
    Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta/keskeyttämisestä perimme koko koulutuksen hinnan.