Monikulttuurisuus matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakso antaa sinulle valmiuksia toimia monikulttuurisissa ympäristöissä luonteeltaan kansainvälisellä alalla matkailu- ja ravitsemisalan työtehtävissä. Käsiteltävän teorian ja sen soveltamisen avulla saat eväitä kulttuurisen monimuotoisuuden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen sekä työelämän tilanteiden ratkaisuun. Opintojakson päätyttyä osaat paremmin viestiä ja toimia monikulttuurisessa työyhteisössä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Sisältö
    Opintojakson sisältää: oma kulttuuritausta ja sen vaikutus monikulttuurisiin tilanteisiin, kulttuurinen käyttäytyminen ja toimintatavat, kulttuurin eri ulottuvuudet (esim. arvot, etiikka, aikakäsitys, viestintä, sopimukset, neuvottelut, organisoituminen ja ryhmätyöskentely), monikulttuurisuuden hahmottaminen matkailu ja ravitsemis -toimialalla, työelämän keskeisten tilanteiden analysointi teoriaan pohjaten.
Toteutus
    Verkkototeutus
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opiskelija hahmottaa, mitä monikulttuurisuus matkailu- ja ravisemis -toimialalla tarkoittaa. Hän ymmärtää kulttuuritaustan merkityksen monikulttuuristen työelämätilanteiden arvioimisessa. Opiskelija osoittaa teoriatietoon tukeutuvan case studyn analysoinnin kautta monikulttuurisuusosaamisensa ja käytännön ratkaisumallien hallinnan.

Katso opintojakson aikataulu