Yrityksen johtaminen 10 op (nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.08.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    30.09.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tuntee eri yritysmuodot ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja muut yrittäjän velvollisuudet.
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella, organisoida, johtaa ja kontrolloida yrityksen, erityisesti maatilayrityksen toimintaa. Opiskelija osaa määrittää ja soveltaa tarvittavia toimenpiteitä yrityksen tuotantoprosessien kehittämisessä, talouden ohjauksessa ja henkilöstöjohtamisessa.
Sisältö
    Yrityksen strateginen johtaminen, markkinointi, hinnoittelu, budjetointi, tuotantoprosessien kehittäminen, laadun hallinta, tulosanalyysi, talouden ohjaus, investointien suunnittelu, rahoitus, riskien hallinta, sopimusten hallinta, henkilöstöjohtaminen.
Hinta
    100 €
JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi