Brändistrategiat, 5 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.05.2020 - 05.06.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Markkinoinnin perusteet, kuluttajan syvälliseen ymmärtämiseen liittyvät analyysit, syvällinen asiakasymmärrys, asiakastarpeet ja motivaatio, asiakkaan elinkaaren arvo.
Tavoite
    Opiskelija tietää brändistrategioiden keskeiset teoriat ja käsitteet sekä ymmärtää niiden sisällöt. Opiskelija ymmärtää brändistrategian keskeisen osan yrityksen liiketoimintastrategiassa. Opiskelija ymmärtää asiakastiedon merkityksen brändistrategian luomisessa. Opiskelija osaa suunnitella tavoitteellisesti ja kannattavasti yrityksen brändistrategioita. Opiskelija osaa käyttää brandiasiantuntijan tehtävissä tarvittavia työkaluja.
Sisältö
    Brändin käsite, brändiarvo, brändianalyysit, brändin position rakentaminen, ominaisuuksien liittäminen brändimielikuvaan.
Kirjallisuus
    Luennot, caset ja kirjallisuus.
Keller, K.L. 2013. Strategic Brand Management: Global Edition. Pearson.
Suositeltava muu materiaali ilmoitetaan luennoilla.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Intensiivitoteutus verkossa (toukokuu)

Webinaarit verkossa klo 10 -11.30:
To 7.5.
Ti 12.5.
To 14.5.
Ti 19.5.
To 21.5.
Ti 26.5.
To 28.5.
Ti 2.6.
To 4.6.

Katso opintojakson aikataulu