Seksuaaliterapia -täydennyskoulutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) järjestää seksuaaliterapian täydennyskoulutuksen seksuaalineuvontakoulutuksen jatko-opintoina.

Seksuaaliterapeuttikoulutuksessa hankit valmiudet terapeuttisten menetelmin käyttöön toiminnallisten seksuaaliongelmien ja parisuhteen pulmien hoidossa sekä kohtaamaan seksuaali-identiteetin ja Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kysymyksiä väkivallan kysymyksiä. Seksuaaliterapian haasteena on terapeuttisten interventioiden kehittäminen ja käyttöönotto. Siksi koulutuksen aikana keskitytään erityisesti ratkaisukeskeisten menetelmien oppimiseen seksuaaliterapiatyössä. Haasteeseen vastataan koulutuksen aikana myös kehittämishankkeilla, jotka tuottavat seksuaaliterapiaan uusia työvälineitä. Koulutus perustuu seksologiseen monitieteiseen tietoperustaan ja menetelmäosaaminen ensisijaisesti voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat kouluttaneet pitkään seksologian asiantuntijoita työelämän tarpeisiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti palkittu seksologian aihealueiden kouluttaja ja korkeakoululle on myönnetty laatuleima Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman kansainvälisen auditoinnin pohjalta.
Aika
    12.09.2019 - 23.10.2020
Ilmoittautumiset
    28.10.2019 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lutakon kampus, Piippukatu 2
Kohderyhmä
    Koulutukseen voi hakea sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen tutkinto. Koulutukseen hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op).
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja opinnot suoritettuaan osaa toimia seksuaaliterapeuttina: hän tunnistaa ja hoitaa lyhytterapeuttisin menetelmin toiminnallisia seksuaaliongelmia sekä parisuhdepulmia, hän osaa tukea asiakkaita seksuaali-identiteetin ja sukupuolisuuden kysymyksissä, hän osaa tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita asiakkaita ja luoda verkostoja moniammatillisen työn tueksi.
Sisältö
    Sisältö
- Seksuaaliterapeuttinen tietoperusta:
seksuaalisuuden kehittyminen, seksuaalinen identiteetti, erotiikka ja rakkaus, parisuhde ja seksuaalisuus, addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen, parafiliat, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaalihäiriöt ja –ongelmat, seksuaalisuus ja monikulttuurisuus
- Seksuaaliterapeuttinen menetelmäosaaminen:
Klassinen seksuaaliterapia, ratkaisukeskeinen lyhytterapia, traumaterapian ja pariterapian lähtökohtia, työskentelymalleja seksuaalista väkivaltaa kohdanneille asiakkaille
- Seksuaaliterapian ammatillinen asiantuntijuus:
Kehittämistyö ja henkilökohtaisia osaamistavoitteita tukevat opinnot
Toteutus
    Seksuaaliterapiaopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopiskelua on yhteensä 19 päivää. Koulutus sisältää NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) vaatimusten mukaisesti 200 tuntia ohjattua opetusta. Tuntimäärään sisältyy 25 tuntia työskentelyä oman seksuaalisuuden parissa (SSA = Sexual Self Acknowledgement). Lähiopintojaksojen välillä on vertaisryhmätapaamisia 36 tuntia, kliinistä asiakastyötä 100 tuntia työnohjauksessa sekä alan kirjallisuuteen tutustumista (2000 sivua.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siihen kuuluu työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksen ensimmäinen lähiopetusjakso on 12.-13.9. Muut lähiopetuspäivät ovat 7-8.11., 12-13.12.2019, 6-7.2., 26.-27.3., 8.5-7.5., 5.6. ja 27-28.8.2020, 25.9. ja 22-23.10.2020. NACS auktorisointi edellyttää 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai 50 tuntia yksilötyönohjausta kliinisen työn tueksi. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 16 tuntia sisältyy koulutukseen. Muu auktorisointiin edellytetty työnohjaus on mahdollista hankkia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta omakustanteisesti.

Osallistuja voi hyväksytysti suoritettujen opintojen ja vaadittavan työnohjauksen jälkeen käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti ja hakea Specialist in Sexological Counselling -nimikkeen (erityistason seksuaaliterapeutti, NACS) auktorisointia Pohjoismaiselta kliinisen seksologian yhdistykseltä (NACS). NACS edellyttää osallistumista (80 %) lähiopintojaksoille. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) liittyvissä opinnoissa.
Hinta
    Osallistumismaksu on 3 400 € + alv 24 %. Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämishankkeen ohjaus sekä 16 h ryhmätyönohjausta. Opiskeluun liittyvät mahdolliset internaattijaksot ja mahdolliset opintokäynnit sekä lähiopiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannukset (internaattijaksot kohtuuhintaisessa kurssikeskuksessa tms.) osallistuja kustantaa itse.
Lisätietoja
    Hakeminen, valinta ja järjestelyt: Pia Piispanen, koulutusvastaava, THM,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Koulutuksen sisältö: Riitta Ala-Luhtala, lehtori, TtM, erityistason psykoterapeutti, kliininen seksologi (NACS), seksuaaliterapeutti erityistaso (NACS), 040 553 5649, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Haku päättyy 05.08.2019. Haku osoitteessa www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Ammatilliset/. Valinta tapahtuu hakemusten ja puhelinhaastattelun perusteella seuraavien kriteereiden pohjalta: koulutus ja työkokemus, koulutukseen hakeutumisen motivaatio ja perustelut, sitoutuminen koulutusprosessiin sekä työssä koettu tarve seksuaaliterapiataitojen kehittämiselle. Valintakriteerit täyttävät hakijat haastatellaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
Muu informaatio
    Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Materiaali     seksuaaliterapia_jamk2019.pdf