Ikääntyneen potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) järjestää Ikääntyneen potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5 op täydennyskoulutuksen. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) liittyvissä opinnoissa.
Sairaanhoitaja tarvitsee kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arviointi-osaamista ikääntyneen ihmisen terveydentilan äkillisissä muutoksissa ja yleistilan laskiessa konsultoidessaan puhelimitse lääkäriä sekä pitkäaikaissairauksien hoidon seurannassa ja arvioinnissa
Aika
    12.11.2019 - 18.02.2020
Ilmoittautumiset
    24.10.2019 mennessä
Tavoite
    • Osallistuja hallitsee ikääntyneen potilaan hoidon tarpeen arvioinnin ja harjaantuu oleellisen tiedon kirjaamiseen potilasasiakirjoihin
• Osallistuja hallitsee perusteellisen ja strukturoidun ikääntyneen potilaan esitietojen selvittämisen sekä fyysisen tutkimisen tekniikoita
• Osallistuja erottaa normaalit ja poikkeavat löydökset
Sisältö
    • Esitietojen kerääminen
• Yleistilan arviointi
• Ikääntyvän henkilön lääkityksen erityispiirteet
• Ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset
• Mielialan ja muistin arviointi
• Fyysisen tutkimisen tekniikoita
• Nenän, suun ja nielun tutkiminen
• Korvien tutkiminen
• Silmien tutkiminen
• Hengityselimistön tutkiminen
• Sydän- ja verenkiertoelimistön tutkiminen
• Vatsan alueen tutkiminen
• Neurologinen tutkiminen
• Tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen
• Kiireellisyyden ja hoidon tason määrittäminen
• Dokumentointi
Toteutus
    Luento-opetus sekä potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu. Lähiopetuspäivät ovat 12.11., 26.11., 10.12.2019 ja 21.1., 4.2 ja 18.2.2020.
Hinta
    Osallistumismaksu on 875€ + alv 24%. Hintaan sisältyvät opetus ja jaettava opiskelumateriaali. Opiskelija vastaa itse lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.
Työnantaja, hyödynnä ylimääräinen verovähennys tai koulutuskorvaus verotuksessa!
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, THM, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittautumisaika jatkuu 24.10.2019 asti. Koulutukseen otetaan enintään 15 henkilöä. Ilmoittautuminen osoitteessa www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus. Koulutuksessa noudatetaan JAMKin yleisiä peruutusehtoja.
Materiaali     esite_ikaatyntyneen_potilaan_kliininen_tutkiminen_2019.pdf