Innovaatio-osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona 3 op, Kajaani

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Työelämätaidot haltuun! -koulutuskokonaisuudessa hankit valmiuksia oppijoidesi työelämätaitojen ja oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämiseen. Innovaatio-osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona- koulutuskokonaisuudessa opittuja palvelumuotoilun työkaluja opettaja pystyy hyödyntämään konkreettisesti omassa opetuksessaan. Koulutusosuus toteutetaan käytännönläheisesti ja osallistavasti ratkoen todellisia haasteita. Koulutuksessa huomioidaan opetustoimen muuttuva toimintaympäristö ja keskitytään oppijalähtöiseen ajatteluun.
Aika
    14.11.2019 - 21.02.2020
Ilmoittautumiset
    10.10.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto. Suosittelemme, että samasta organisaatiosta osallistuisi aina työpari, jos tämä mahdollista.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja
• saa osaamista palvelumuotoiluprosessista ja sen mahdollisuuksista
• ottaa haltuun palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä, joita voi hyödyntää oppijoiden innovaatioajattelun tukemisessa
• saa valmiuden jatkaa kehittämistyötä omassa työssään.
Sisältö
    Koulutusosuuden keskeiset sisällöt:
• Innovaatio- ja palvelumuotoiluajattelu tulevaisuuden työelämätaitona
• asiakaskeskeisen (oppijakeskeinen) suunnittelun lähtökohdat
• palvelumuotoiluprosessin haltuunotto käytännössä
o kehittämishaasteen tunnistaminen ja rajaaminen
o asiakasymmärryksen lisääminen
o ideointi, innovointi ja ratkaisun mallintaminen
o ratkaisun testaus ja parantaminen
• tulosten ja tuotosten soveltaminen omaan työhön, osaksi opetusta sekä jakaminen verkostoon.
Toteutus
    Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää Kajaanissa to 14.11.2019 ja to 6.2.2020, klo 9.00-16.00 sekä verkko- ja etäopiskelua. Ennakkotehtävä toimitetaan osallistujille noin 2 viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Kontaktipäivien välissä on etätyöskentelyä, jossa osallistuja syventää ymmärrystään valitusta kehittämishaasteesta.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille. Koulutus on osa Työelämätaidot haltuun! -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844,
pia.piispanen@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 10.10.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/opelle. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.