Julkiset hankinnat, 5 op (nonstop)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 18.11.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    13.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    18.11.2019 - 29.02.2020
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelijat ymmärtävät julkisen sektorin toimintaympäristön asettamat erityispiirteet hankintojen näkökulmasta. Opiskelijat tunnistavat hankintalain asettaman sääntelyn hankintojen toteuttamiselle, erityisesti koskien kilpailutusprosessia. Lisäksi opiskelijat oppivat kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia innovaatioita.
Sisältö
    1. Laki julkisista hankinnoista
2. Kilpailutusprosessi
3. Hankintaprosessin hallinta julkisella sektorilla
4. Kestävät julkiset hankinnat
5. Innovatiiviset julkiset hankinnat
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu annettujen oppimistehtävien parissa.

Oppimistehtäviä on 5 kpl.
Hinta
    75,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu