Kasvituotannon ekonomia, 3 op (nonstop)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    07.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    30.04.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Tavoite
    Opiskelija osaa laskea kasvien viljelyn kannattavuutta, konetyön ja koneketjujen kustannuksia ja tuntee kasvinviljelyn kannattavuustekijät ja markkinatilanteen. Opiskelija osaa määrittää pellon arvon tuotantovälineenä.
Sisältö
    Katetuotto, tuotantokustannus, nettovoitto, konetyön kustannukset,kasvinviljelyn kannattavuustekijät, pellon arvo tuotantovälineenä, kasvituotteiden markkinat ja markkinariskien hallinta.
Toteutus
    *AMK-tutkinto: Kontaktiopetus, etätehtävät
*avoin AMK: itsenäinen verkko-opiskelu, ei aikaan sidottuja tapaamisia
Kirjallisuus
    Mallilaskelmia maataloudesta.(uusin). ProAgria Keskusten liitto. Verkko-oppimisympäristön materiaali.
Hinta
    45 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen