Kuntoutuspalveluiden suunnittelu, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.05.2021 - 31.07.2021
Ilmoittautumiset
    16.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus (Moodle-oppimisympäristö)
Kohderyhmä
    VAIN Jyväskylän yliopiston ja Gradian opiskelijoille
Tavoite
    Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata kuntoutujan kuntoutuksen palvelujärjestelmän (kuntoutuksen järjestäjät, palvelumuodot ja palveluntuottajat) ja kuntoutuksen taustalla olevan lainsäädännön
- laatia asiakaslähtöisen, realistisen ja kokonaisvaltaisen kuntoutussuunnitelman
- kuvata ja pohtia näyttöön perustuvaa kuntoutusta ja soveltaa tutkittua tietoa käytäntöön
- arvioida ja kuvata asiakkaan toimintakykyä ICF-viitekehyksen ja ICF-työkalujen avulla
- laatia kuntoutuksen tavoitteet GAS-menetelmää käyttämällä
Sisältö
    - Kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö
- Asiakaslähtöinen ja moniammatillinen kuntoutus
- Erilaisten kuntoutujien kuntoutusprosessit - Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointimenetelmät ja mittarit
- Toimia -tietokanta
- ICF viitekehys ja -työkalut
- GAS-menetelmä
- Kuntoutussuunnitelman sisältö ja laatiminen
Toteutus
    Opintojakson alussa webinaari,
itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävien palautus annettujen tehtävien palautusaikojen mukaan.
Kirjallisuus
    Aalto, A-M., Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L., Ylinen, A., Seppälä, O. (toim.). Kuntoutuminen. Duodecim. Soeltuvin osin, esim. luku kuntoutumisen prosessi s. 56-72.

ICF luokitus. THL. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

Kuntoutussuunnitelman laatiminen Kelan sivuilla https://www.kela.fi/kuntoutumissuunnitelman-laatiminen

Sukula, S. & Vainiemi, K. GAS menetelmä, Käsikirja versio 4.
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Gas+-k%C3%A4sikirja/07692e5a-c6d0-48f0-97a1-0737c4add7f8

Kuntoutus ja kuntoutuslainsäädäntö https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus
Hinta
    Maksuton Jyväskylän yliopiston ja Gradian opiskelijoille
Lisätietoja
    Teppo Karapalo
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.