Geronteknologia, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 06.03.2020
Ilmoittautumiset
    17.12.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tuntee sosiaali-, terveys-, ja liikunta-alan palvelut ja asiakastyön eettiset periaatteet sekä niitä ohjaavan yleisen lainsäädännön. Hän ymmärtää hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen merkityksen yksilö-, perhe- ja yhteiskuntatasolla ikääntyneiden asiakastyötä. Opiskelija tietää osallisuuden ja toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen perusteet.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää ja hyväksyy ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset ja pystyy huomioimaan niitä omassa työssään.
Opiskelija suhtautuu myönteisesti ikääntymiseen.
Opiskelija edistää estettömyyttä ja geronteknologisia ratkaisuja toimintatympäristössään sekä huomioi erityisryhmien tarpeita päivittäisessä elämässään
Sisältö
    - Geronteknologian tieteenala
- Iäkkäät ja ympäristö
- Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
- Modernin suunnittelun case
- Smart home -älykoti
- Iäkkäät ja robotiikka
- Dementia ja teknologia
Toteutus
    Opintojakson pääasiallisena toteutustapoina ovat virtuaaliopiskelu verkossa itsenäisesti etänä, kontaktiopiskelu luennoilla sekä käytännölliset demonstraatiot. Mahdollisuus myös tenttiä kirjallisuutta.
Kirjallisuus
    Ikäteknologia. toim Jaana Leikas. Vanhustyön keskusliitto.2014.

Verkkomateriaalit
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    Kari Vehmaskoski (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta; tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta (pidätämme oikeuden muutoksiin).

Katso opintojakson aikataulu