Tilintarkastusalan standardit, 3 op (CampusOnline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    25.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Tilintarkastuksen perusteet
Tavoite
    Opiskelijalla muodostuu kuva siitä, miten tilintarkastusalan standardeja sovelletaan käytännössä pk-yrityksen tilintarkastukseen.
Sisältö
    Tilintarkastuksen standardien peruskäsitteet. Soveltaminen käytännön tilanteissa painottaen tilintarkastuksen suunnittelua, riskien tunnistamista ja arvioimista ja niihin vastaamista. Raportointi.
Kirjallisuus
    ISA Standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa, uusin painos
ST-Akatemia
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi