Kuljetusmuodot 1, 5 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    25.03.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Logistiikan perusteiden hallinta.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää kuljetusten merkityksen logistisen järjestelmän ja kansantalouden osana sekä tuntee tiekuljetusten toimintaympäristön ja keskeisimpien säädösten sisällöt.
Sisältö
    Kuljetusmuotojen yleiskatsaus
Tiekuljetukset:
o toimintaympäristö
o vastuut ja velvollisuudet
o tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset säädökset
o teknologinen hyödyntäminen.
Kirjallisuus
    Karhunen, J., Pouri R., Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi.
Sisula-Tulokas, L. 2007. Kuljetusoikeuden perusteet.
Tavaraliikenneyrittäjä. 2015. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Hinta
   

75,00

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi