Kehityksen ja oppimisen tuki vuorohoidossa 3 op, Lahti

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Vuorohoitoon tyypillisesti liittyvät erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus luovat työntekijöille erilaisia osaamisvaatimuksia ja haasteita kuin tavanomainen varhaiskasvatus. Kehityksen ja oppimisen tuki vuorohoidossa- koulutus tarjoaa työkaluja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen vuorohoidossa inklusiivisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta.
Aika
    02.03.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    05.03.2020 mennessä
Paikka
    Lahti, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu vuorohoidon henkilöstölle ja esimiehille, sekä muulle varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvää osaamista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Koulutuksen tarkoituksena on antaa työkaluja turvallisen psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen oppimisympäristön ja arjen rakenteiden kehittämiseen. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista kehityksen ja oppimisen tukeen liittyen. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä.
Sisältö
    Koulutuksen teemana on tuen järjestäminen ja toteuttaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Koulutuksessa avataan ja selkiytetään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista tuen kolmiportaisuutta erityisesti vuorohoidon kontekstissa. Koulutuksessa tarkastellaan oppimisen prosessia, sekä pedagogiikan tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelua kehityksen ja oppimisen tuen perustana.
Toteutus
    Opintokokonaisuus sisältää kaksi lähipäivää, pienimuotoisia omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä opiskelua verkko-oppimisympäristössä.

Lähipäivät 16.3. ja 27.4.2020 Lahdessa
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle.

Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Materiaali     kehityksen_ja_oppimisen_tuki_vuorohoidossa_jamk_2.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.