Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Vain Schildtin lukiolaiset
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija hahmottaa kuulonvaraisesti tavalliset tonaalisessa pop- ja jazzmusiikissa esiintyvät rytmiset, muotorakenteelliset, melodiset ja harmoniset ilmiöt. Hän osaa tuottaa näitä ilmiöitä laulaen tai soittaen, sekä kirjoittaa kuulemaansa nuotinnoksiksi. Opiskelija hallitsee pop-/jazzmusiikin nuottikirjoituksen keskeisimmät periaatteet ja käytännöt.

Opiskelija tunnistaa ja osaa tuottaa tasajakoista ja kolmimuunteista fraseerausta sekä nuottikuvaa. Hän hallitsee synkopoivat rytmit, ja osaa käyttää kehoaan rytmien hahmottamiseen ja sisäistämiseen.

Opiskelija osaa arvioida opintojaksolla käsiteltyjä sisältöjä rakentavan kriittisesti. Hän osaa myös arvioida omaa osaamistaan sekä sen kehittymistä. Opiskelijalla on lisäksi valmiudet kehittää musiikin hahmotustaitojaan sekä motoriikkaansa ja koordinaatiokykyänsä edelleen.
Sisältö
    RYTMIIKKA
- metriikka
- rytmiset yksiköt
- synkopointi
- tasajakoinen ja kolmimuunteinen fraseeraus
- luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisissa tahtilajeissa
- kehorytmit

SÄVELTAPAILU
- muotorakenteet
- tonaalisessa musiikissa esiintyvät sointusoundit
- tonaalisessa musiikissa esiintyvät sointukulut
- melodian horisontaalinen aspekti: kanta-asteikot ja duurin moodit
- melodian, harmonian ja bassolinjan luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisissa duuri- ja mollisävellajeissa

TRANSKRIPTIO JA NOTAATIO
- melodian ja harmonian sekä niiden tulkintojen kirjoittaminen
- musiikin rakenteiden kirjoittaminen ja lead sheet -nuotinnokset eli "sointulappujen" kirjoittaminen
- nuottikirjoituksen perusteet ja käsinkirjoitus
Toteutus
    - kontaktitunneilla ryhmätyönä tehtävät oppimistehtävät ja harjoitustyöt: 25 %
- valvotusti tai omalla ajalla itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät ja harjoitustyöt: 75 %
Kirjallisuus
    Opintojakson aikana jaettava materiaali (itseopiskelumateriaali oppimistehtävineen) sekä tietoverkkojen välityksellä saavutettava virtuaaliopiskelumateriaali.