Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 2 (VAIN polkuopinnot 1 syksyllä 2019 suorittaneille), 10 op -> (YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tällä polulla Sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki ylempään amk-tutkintoon liittyvät opinnot (90 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen opintojen jälkeen Sinun tulee vain hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen, jolloin hakukelpoisuus tarkistetaan. Syksyllä 2019 oli ensimmäinen polku, laajuudeltaan vähintään 10 opintopistettä. Polkuopinnot jatkuvat keväällä 2020.
Aika
    02.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Piippukatu 2, Jyväskylä
Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Ilmoittautuminen vain syyslukukaudella 2019 polkuopinnot 1:n suorittaneille!
Edeltävä osaaminen
    Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 1
Toteutus
    Opintopolku sisältää seuraavat opintojaksot (kaksi eri vaihtoehtoa polun sisältöihin):

POLKUVAIHTOEHTO 1 niille opiskelijoille, jotka eivät ole aloittamassa Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisen opintojaksoa joulukuussa 2019 syksyn 2019 tarjonnasta:
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op (YSJA0103.0K0S2)
Tutkiva kehittäminen, 5 op (YZZZ0110.0K0S1)

Voit lisäksi valita seuraavista opinnoista:
Kehittyvä strategia, 5 op (YZZZ0210.0K0S3)
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op (YSZZV700.0K0S1)
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op (YSJA0300.0K0S1)
Professional Ethics, 5 op, verkkototeutus (YSZY0210.0K0S1)

POLKUVAIHTOEHTO 2 niille, jotka ovat aloittamassa Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisen opintojakson joulukuussa syksyn 2019 tarjonnasta:
Tutkiva kehittäminen, 5 op (YZZZ0110.0K0S1)
Kehittyvä strategia, 5 op (YZZZ0210.0K0S3)

Voit lisäksi valita seuraavista opinnoista:
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op, kaksikielinen verkkototeutus, mahdollisuus suorittaa opintojakso myös englanniksi (YSZZV700.0K0S1)
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op (YSJA0300.0K0S1)
Professional Ethics, 5 op, verkkototeutus (YSZY0210.0K0S1)

Ajoitukset löytyvät mm. YAMKin opinto-oppaasta (opintotarjonta 2019-2020 tutkinto-ohjelmittain).

HUOM! Otamme yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä ja kartoitamme mahdolliset ilmoittautumiset lisäopintoihin. Huomioithan, että paikkoja vapaasti valittaviin opintoihin on rajallinen määrä (täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä).
Hinta
    100 € (10 opintopistettä)
Lisäksi mahdolliset ylimääräiset valinnat 10 € / op.

Opintopolkuun kuuluu 10 op opintoja (Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op sekä Tutkiva kehittäminen, 5 op TAI Tutkiva kehittäminen, 5 op sekä Kehittyvä strategia, 5 op). Ennakkomaksu 100 € tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä, loppuosa laskutetaan tarvittaessa (laskutuslisä 5 euroa).
Lisätietoja
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Pidätämme oikeuden muutoksiin.