Yrityksen johtaminen, 10 op CampusOnlineavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    07.01.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tuntee eri yritysmuodot ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja muut yrittäjän velvollisuudet.
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella, organisoida, johtaa ja kontrolloida yrityksen, erityisesti maatilayrityksen toimintaa. Opiskelija osaa määrittää ja soveltaa tarvittavia toimenpiteitä yrityksen tuotantoprosessien kehittämisessä, talouden ohjauksessa ja henkilöstöjohtamisessa.
Sisältö
    Yrityksen strateginen johtaminen, markkinointi, hinnoittelu, budjetointi, tuotantoprosessien kehittäminen, laadun hallinta, tulosanalyysi, talouden ohjaus, investointien suunnittelu, rahoitus, riskien hallinta, sopimusten hallinta, henkilöstöjohtaminen.
Toteutus
    *AMK tutkinto: kontaktiopetus, etätehtävät, tentti
*Avoin AMK: itsenäinen verkko-opiskelu, ei aikaan sidottuja tapaamisia
Kirjallisuus
    Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E.uusin. Johdon laskentatoimi.Edita, Ikäheimo, S., Malmi, T.& Walden, R. 2016. Yrityksen laskentatoimi. Talentum Pro.(e-kirjana myös). Verkko-oppimisympäristön materiaali.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    jaana.auer@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!