SYNNYTYSPELKO -KOULUTUS – Pelosta hallinnan tunteeseen 5 op, Mikkelin kesäyliopistoavaa tulostusnäkymä

Kuvaus
    Tässä koulutuksessa saat välineitä synnyttäjien ja perheiden kanssa työskentelyyn. Miksi synnytyspelko on tärkeää tunnistaa ja mitä synnytyspelon takana on?

Synnytyspelon tunnistaminen ja lieventäminen ovat tärkeitä, sillä tutkimusten mukaan jopa 6-10% synnyttäjistä kärsiin vaikeasta synnytyspelosta. Synnytyspelko saattaa altistaa synnytyskomplikaatioille, lisätä synnytyksessä käytettävien toimenpiteiden määrää ja vaikeuttaa vanhemmuuteen valmistautumista ja varhaista vuorovaikutusta.
Aika
    02.10.2020 - 22.01.2021
Ilmoittautumiset
    12.05.2020 mennessä
Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka kohtaavat työssään lasta odottavia ja synnyttäneistä perheistä.
Tavoite
    Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:

- tunnistaa ja huomioida synnytyspelon moninaisuuden
- huomioida mielenterveyden ja synnytyspelon yhteyden
- huomioida sosiaalisen tuen ja parisuhteen toimivuuden merkityksen
- huomioida seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja traumakokemusten yhteyden synnytyspelkoon
- vahvistaa synnyttäjän kehon- ja mielenhallinnan tunnetta
- huomioida synnytyspelon vaikutus kiintymyssuhteen muodostumiselle ja varhaisen vuorovaikutuksen mahdollistumiselle
- soveltaa monipuolisia voimavaralähtöisiä ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä synnytyspelon hallinnan tukemisessa
Sisältö
    Synnytyspelko-koulutuksen keskeisinä teemoina ovat synnytyspelon moninaisuus, synnytys ja kehonhallinta

- parisuhde
- varhainen vuorovaikutus
- monikulttuurisuus
- mielenterveys
- sosiaalinen tuki
- seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
- traumatyö
- työssä jaksaminen
Toteutus
    Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta Optima-verkko-oppimisympäristössä, erilaisista harjoituksista lähiopetuspäivien aikana ja kehittämistehtävästä. Opintojaksolla käytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Lähiopetukset perjantaisin kello 9.00–16.00
2.10.2020 (verkkoluento)
30.10.2020 (lähiopetus Mikkelissä)
27.11.2020 (verkkoluento)
15.12.2020 (verkkoluento)
22.1.2021 (lähiopetus)
Hinta
    785 € sisältää opetuksen ja opetus- ja opiskelumateriaalin.
Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Mikkelin kesäyliopiston sivujen kautta: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/koulutukset/synnytyspelko

Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.5.2020 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.