Teknologialiiketoiminnan johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot, 10 op (YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    10.01.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35,40200 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Ensisijaisesti polkuopinnot 1 suorittaneille.
Edeltävä osaaminen
    Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai opistoasteen insinööri.
Tavoite
    Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostuneissa organisaatioissa. Opiskelija hallitsee alansa uusimpia tietoja sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin sekä luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
Sisältö
    YZZZ0230.0K0K2 Talouden ohjaus, 5 op
YTTJ8201.0K0K2 Tuotannon johtaminen, 5 op (YAMK)
Hinta
    100 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Tuotannon johtaminen, 5 op (YAMK)
Talouden ohjaus, 5 op