Fysiikka 1, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    14.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee kinematiikan, dynamiikan ja statiikan keskeiset käsitteet ja luonnonlait. Hän osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät luonnonlait, joihin kinematiikka, statiikka ja dynamiikka perustuvat.

EA-IV EUR-ACE Tutkimukset ja selvitykset: Opiskelijat osaavat laboratoriomittausten avulla tehdä tutkimuksia ja selvityksiä mekaniikan ilmiöistä.
Sisältö
    SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta, tasainen liike, tasaisesti muuttuva liike, heittoliike, voima, Newtonin lait, kitka, liike kaltevalla tasolla, työ, teho, hyötysuhde, energia, liikemäärä, ympyräliike, statiikkaa.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Opiskelumateriaali:
Opetusmoniste.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2013.
Tukimateriaali:
Salmi Tapio, Pajunen Sami, Lujuusoppi, Pressus Oy, Klingendahl Paino Oy, Tampere 2010.
Karhunen ym. Lujuusoppi, Otatieto, Hakapaino Oy, Helsinki 2002.
Outinen Hannu ym. Lujuusopin perusteet, Pressus Oy, Tampere 1997
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Ville Kotimäki
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittautuessa on ehdottomasti käytettävä oman oppilaitoksen sähköpostia.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!