Fysioterapian suoravastaanottoon valmentava täydennyskoulutus 2020, 5-15 op, I moduuliavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla työskenteleville fysioterapeuteille suunnattua tuki- ja liikuntaelin (tules) -asiakkaiden suoravastaanottotoimintaan valmentavaa täydennyskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on, että fysioterapeutit voivat toteutetaan laajasti ja yhtenäisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules-) asiakkaiden akuuttivastaanottoa perusterveydenhuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa. Koulutus koostuu kolmesta moduulista (5–15 op).
Aika
    16.04.2020 - 05.06.2020
Ilmoittautumiset
    02.04.2020 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Koulutus soveltuu fysioterapeuteille, jotka toimivat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa ja joilla on vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on, että perusterveydenhuollon fysioterapeutit voivat toteuttaa laajasti ja yhtenäisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules-) asiakkaiden akuuttivastaanottoa perusterveydenhuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa.
Sisältö
    Koulutus koostuu kolmesta moduulista (5-15 op), joihin on erillinen ilmoittautuminen. Tästä voi ilmoittautua keväällä 2020 alkavaan I - moduuliin.

Koulutus kehittää osallistujien kliinisiä taitoja ja akuuttivastaanoton sisällöllisiä osa-alueita
(mm. suoravastaanottotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen, lääkärin konsultaatioindikaatiot, ravitsemuksellinen ohjaus, asiakasohjaustaidot, potilasturvallisuus ja kirjaaminen potilasasiakirjoihin). Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

• Moduuli I
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, selkä-lantiorengas 5 op
sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 5 pv ( 16-17.4., 7-8.5. ja 5.6.2020) ja monipuolisia verkko-opintoja, kehittämistehtäviä)

• Moduuli II
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, lantiorengas -alaraajat 5 op
sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 5 pv ja monipuolisia verkko -opintoja, kehittämistehtäviä)

• Moduuli III
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, niska-hartiarengas ja yläraajat 5 op
sisältää: sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 6 pv ja monipuolisia verkko-opintoja, kehittämistehtäviä)
Hinta
    Opintomoduuli I 5op; koulutuksen hinta on 880 euroa (+ alv 24%).

Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse. Mikäli osaamisen näyttö toteutetaan opiskelijan omalla työpaikalla, laskutetaan näytön vastaanotosta aiheutuvat matkakustannukset koulutukseen osallistujalta.
Lisätietoja
    Koulutus on työn ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Teoreettisissa opinnoissa on lähi- ja verkko-opetusta. Kaikki moduulit sisältävät seuraavaa: Perusteita käytännön erotusdiagnostiseen tutkimiseen ja terapeuttiseen harjoittelun suunnitteluun; Red- ja yellow flagsit, mittaamisen avulla luotettavan seurannan kehittämistä, terapeuttista harjoittelua; kineettisen kontrollin harjoitteiden kautta kestävyys ja voima-harjoittelua, mobiiliohjausmenetelmien hyödyntämistä, näyttöön perustuvan tiedon hakua ja soveltamista, asiakasohjauksen taitoja, kehittämistehtäviä; itsenäisenä opiskeluna ja yhteisesti käsiteltävinä.

Koulutus sisältää myös työssäoppimista, jolloin harjoitellaan tules -asiakkaiden kliinistä tutkimista, valmistaudutaan suoravastaanotto-osaamisen näyttöön (2) sekä juurrutetaan fysioterapian tehtäväsiirron käytännön toteutus omaan työympäristöön.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Lisätietoa antaa:
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, JAMK, puh 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Eeva Helminen, fysioterapian lehtori, JAMK, puh 040 725 1205, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin
www.jamk.fi
Muu informaatio
    Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikössä on vahvaa kuntoutuksen ja fysioterapian osaamista. Olemme toteuttaneet Fysioterapian suoravastaanottoon valmentavaa, 15 opintopisteen laajuista täydennyskoulutusta vuodesta 2012 alkaen kolmen moduulin toteutuksina.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti
osoitteessa
www.jamk.fi/sotetaydennyskoulutus