Palvelumuotoiluprosessi, 10 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija hallitsee liiketoiminta-, palvelu- ja tuotantoprosessien johtamisen perusteet sekä osaa arvioida toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa arvioida matkailu-, ravitsemis- ja toimitilapalvelujen kannattavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja niissä käytettävät palvelumuotoilun tutkimus- ja kehittämistyökalut. Hän arvioi palvelutuotteiden käytettävyyttä, arvontuottoa, elämyksellisyyttä sekä yhteyttä yrityksen brändiin. Hän osaa edistää omaa luovuuttaan ja innovoida asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia. Hän hallitsee projektissa toimimisen.
Sisältö
    Palvelumuotoiluprosessi
Palvelumuotoilun ja innovaatiotoiminnan työkalut
Projektityöskentely
Elämyksellisyys ja tarinallistaminen
Luovat menetelmät
Toteutus
    •Kontaktiopiskelu
•Itsenäinen opiskelu
•Projektityöskentely
Kirjallisuus
    Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi