Espanja 2, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 11.05.2020
Ilmoittautumiset
    13.01.2020 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Tavoite
    Opiskelija jatkaa toimivan kielitaidon hankkimista. Hän osaa soveltaa oppimaansa ja toimia espanjankielisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla esimerkiksi asioidessaan puhelimessa sekä ostoksilla ja kaupungilla liikkuessaan. Opiskelija osaa keskustella espanjankielisen kulttuurin vaatimusten mukaisesti ja myös kirjoittaa lyhyitä viestejä espanjaksi.
Sisältö
    Syvennetään espanjankielisen kulttuurin piirteiden tuntemusta sekä toimimista jokapäiväisissä viestintätilanteissa. Esimerkiksi arkirutiinit, mielipiteen ilmaisu, pukeutuminen, sää, asuminen, hotelli, media ja menneiden tapahtumien kuvaus. Kieliopissa erityisesti verbien aikamuodot: nykyhetki (preesens) sekä mennyt aika (perfekti, preteriti ja imperfekti).
Toteutus
    Kontaktiopetus, pari- ja ryhmäkeskustelut, suulliset ja kirjalliset tehtävät, kuullunymmärtämistehtävät, etätehtävät.
Kirjallisuus
    Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot. Tammi.
Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset. Tammi.

Kurssin aikana opiskellaan kappaleet 9-16 (17).
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Vastaava kurssi englanniksi: Spanish 2, ZWCH1210