Työelämän viestintä, 3 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    27.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    06.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija
- ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta, hyödyntää sitä ja arvioida omaa viestintäosaamistaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti työkeskusteluissa ja ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon
- osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, havainnollisesti ja vakuuttavasti
- osaa argumentoida vastaanottajan ja tavoitteiden mukaisesti sekä vaikuttaa kielellä
- hallitsee työelämän keskeisiä tekstilajeja ja niiden kielenkäyttösuosituksia (myös sähköposti)
- toimii viestintätilanteissa vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti
Sisältö
    Viestinnän prosessit ja viestintätaitojen kehittäminen.
Oman alan tyypillisissä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot.
Asiantuntijan viestintä- ja argumentointitaidot.
Kirjallisuus
    Optiman työtila Työelämän viestintä
Hinta
    45 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi