Venäjä 2, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    14.01.2020 - 12.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1
Tavoite
    Opiskelija
- jatkaa toimivan venäjän kielen taidon hankkimista ja venäläiseen kulttuuriin tutustumista
- osaa venäjän kielen ääntämisen erikoispiirteet
- osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla erilaisissa arkielämän tilanteissa
- pystyy käyttämään korrektia venäjän kieltä vuorovaikutustilanteissa
- osaa keskustella venäläisen kulttuurin vaatimusten mukaisesti
- ymmärtää Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja
Sisältö
    Ääntäminen
Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus
Vapaa-ajasta keskusteleminen, kaupungilla liikkuminen, ostoksien tekeminen, puhelimitse asioiminen
Mielipiteen ilmaiseminen, kohteliaisuuksien esittäminen ja niihin reagoiminen
Toteutus
    Kontaktiopetus, jossa pari- ja ryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely, virtuaalinen työskentely
Kirjallisuus
    Optiman työtila Venäjä 2, ZZCQ1210
Alestalo, M. 2009. Kafe Piter 1. Helsinki: Finn Lectura.
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi