Verkkokauppa, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2020 - 14.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    ICT-valmiudet
Tavoite
    Opintojakson jälkeen oskelija osaa perustaa verkkokauppan valmiin sovellusalustan avulla. Opiskelija saa yleiskäsityksen sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin roolista yrityksen tai muun organisaation toiminnassa. Hän tuntee verkkoliiketoiminnan keskeiset osa-alueet ja pystyy hyödyntämään tietoverkkoja ja internetiä liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Opiskelija omaa käsityksen verkkoliiketoiminnan suunnittelusta, verkkokaupan perustamisesta, sen markkinoinnista ja kehittämisestä. Hän tuntee keskeisimmät verkkokauppatyypit sekä markkinoinnin, juridiikan, asiakkuudenhallinnan ja maksamisen toteutuksen verkkokaupassa.
Sisältö
    -Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen
-Verkkokaupan ulkoasu ja käytettävyys
-Verkkokaupan markkinointi ja asiakkuudenhallinta
-Maksaminen verkkokaupassa -Verkkokauppaan liittyvä juridiikka -Verkkokaupan tietojärjestelmä ja toteuttaminen
Toteutus
    Luennot, pienryhmätyöskentely, omatoiminen opiskelu verkko-oppimisympäristössä, esitykset.
Kirjallisuus
    Verkkokauppaopas. Tieke 2015. Viitattu 21.12.2016. http://www.tieke.fi/display/julkaisut/Verkkokauppaopas
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi