Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle, 3 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2020 - 14.05.2020
Ilmoittautumiset
    10.01.2020 mennessä
Edeltävä osaaminen
    ICT-valmiudet
Tavoite
    Tavoitteena on antaa liiketalouden ammattilaiselle valmiuksia työskentelyyn ICT-alan yrityksessä.

Opintojakson jälkeen opiskelija
- Ymmärtää ohjelmistotuotannon merkityksen ICT-alalla
- Ymmärtää ohjelmistotuotannon keskeiset vaiheet ja käytännöt.
- Tuntee WWW-ohjelmoinnin keskeiset käsitteet, menetelmät ja työkalut
Sisältö
    - HTML-ohjelmointikielen perusteet
- JavaScript –ohjelmointikielen perusteet
- PHP-ohjelmointikielen perusteet
- SQL-tietokantojen perusteet
Toteutus
    - Luennot
- Harjoitukset virtuaalisessa oppimisympäristössä
- Harjoitustyö
Kirjallisuus
    - Luentomateriaalit
- Web3Schol oppimisympäristön materiaalit
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi