Laadun kehittämistekniikat, 4 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.11.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    20.02.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Laatutekninen perusajattelu.
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erityisesti tuotantoprosessin laaduntuottokyvyn parantamisprojekteja. Hän osaa valita ja käyttää siinä tarvittavia kehittämistyökaluja ja -tekniikoita
Sisältö
    Kokonaisvaltainen laadunohjaus (TQM) ja siihen liittyvä laatuajattelu, laadun parantamisen työkalut, tilastollinen prosessin ohjaus (mm. SPC, Six Sigma-perusteet) ja riskianalyysit. Lean-perusteet.
Toteutus
    Verkko-opetus.
Itsenäinen työskentely, tiedonhaku ja oppimistehtävien palautteisiin perehtyminen.
Kirjallisuus
    Tekninen tiedotus 6/89 (uusin painos): Kume H.: Laadunvalvonnan tilastolliset menetelmät, MET, Salomäki R.: Suorituskykyiset prosessit - Hyödynnä SPC. QS9000-manuaalit FMEA ja SPC.
Hinta
    maksuton
Muu informaatio
    Tämän verkkototeutusopintojakson hyväksytty suoritus on osa TKTO0200 Kehittämistekniikat-opintojakson 4 op suorittamista. Oppimistehtävistä saadut pisteet huomioidaan osana Kehittämistekniikat-opintojakson kokonaisarviointia. Koe on suoritettava hyväksytysti, jolloin TKTO0200 Kehittämistekniikat-opintojaksosta saa arvosanan. Ilman koesuoritusta tästä verkko-opintojaksosta saa Hyväksytty/Hylätty –merkinnän.

Opintojakso soveltuu erityisen hyvin tekniikan tutkinto-ohjelmiin.
Opintojakso sopii lisäksi hyvin yritysten henkilöstön laadun kehittämisvalmiuksien parantamiseen käytännössä, koska oppimistehtävät voi suunnata oman organisaation tarpeisiin.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!