Organisaation johtaminen, 4 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.12.2019 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    29.02.2020 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Yritystoiminnan ja talouden perusteet.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee perustiedot henkilöstöjohtamisesta erilaisissa yritysorganisaatioissa sekä tiedostaa ja on omaksunut työskentelytavat ja keinot joita esimiestehtävissä sovelletaan. Strategisen johtamisen perusteita opiskelija osaa soveltaa johtamisen näkökulmasta.
Sisältö
    Strategia, visio, missio
Johtaminen
Palkkiopalkkaus
Henkilöstöjohtaminen
Kirjallisuus
    Dorrington et al: Human resource management10th edit. 2017
Hinta
    60 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi