Biotalouden varasto- ja terminaalitekniikka, 5 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    25.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Kyky ymmärtää yritystoimintaa ja sen logistisia prosesseja sekä hakea tietoa itsenäisesti ja tuottaa raportteja.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää biotalouden varasto- ja terminaalitekniikkaa suunnittelun, johtamisen ja turvallisuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee varastointiin liittyvät syyt sekä toiminta- ja ohjausperiaatteet, käytetyt järjestelmät sekä pystyy suunnittelemaan ja kehittämään varaston ja terminaalin toimintaa.
Sisältö
    Varastoinnin syyt ja merkitys, varastoteknologiat ja -järjestelmät, materiaalinkäsittelylaitteet, varastoprosessi, laiteinvestoinnit, kuljettimet, varastoturvallisuus ja varastoinnin mittaaminen.
Kirjallisuus
    Chapman, Stephen N. Introduction to Materials Management. Eight edition, global edition. Harlow: Pearson Education Ltd, 2017. Luku 9.

Emmett, Stuart. Excellence in Warehouse Management: How to Minimise Costs and Maximise Value. 2005.

Karhunen, J., Pouri, R. & Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi- järjestelmät, kalusto ja periaatteet Helsinki: Suomen Logistiikkayhdistys ry

Richards, Gwynne. Warehouse Management. 2011.

Uusi-Rauva, Erkki. Teollisuustalous. 6. p. [Tampere]: Infacs, 2009. Kappale 8.
Hinta
   

75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi