3D-tulostus (ainetta lisäävät valmistusmenetelmät), 1 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Lisäävän valmistuksen valmistusmenetelmät, laitteistot, toimintaperiaatteet, menetelmien lainalaisuudet, tyypilliset valmistettavat osat ja tuotteet
Aika
    20.01.2020 - 30.05.2020
Ilmoittautumiset
    13.01.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija hallitsee perusteet ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä sekä niissä käytettävistä koneista ja laitteista. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostamisen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä ja tuntee yleisimpien lisäävien menetelmien toimintaperiaatteet.
Toteutus
    Verkko-opetus, itsenäinen työskentely, edellyttää oman tietokoneen käyttömahdollisuutta
Kirjallisuus
    Opetusmonisteet ja videot
Tukimateriaali:Fadell, T. 2017. The 3D Printing Handbook
Hinta
    15 €