Etäratkaisut kuntoutumisen tukena, erikoistumiskoulutus 30 op

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen
Kuvaus
    Erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus (30 op) syventää osaamista erikoisosaamiseksi ja asiantuntijuudeksi sekä sosiaali- ja terveysalan että tekniikan ja liikenteen alan tietoperustasta ja pohjaa molempien alojen eri tutkintojen koulutusvastuisiin.
Aika
    18.11.2020 - 31.12.2021
Ilmoittautumiset
    15.09.2020 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Kohderyhmä
    Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu seuraavien tutkintonimikkeiden suorittaneille: apuvälineteknikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), naprapaatti (AMK), osteopaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK), insinööri (AMK) ja liikunnanohjaaja (AMK) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.
Sisältö
    Koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:
- Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
- Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
- Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
- Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op
Toteutus
    Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä.
Hinta
    900 €
Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa Kaisa Lällä;
etunimi.sukunimi@jamk.fi / puh. 0400 976 760.
Mikäli olet hakeutumassa koulutukseen, otathan yhteyttä Kaisa Lällään.

Lisätietoja myös osoitteesta https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/etaratkaisut-kuntoutumisen-tukena-erikoistumiskoulutus/
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Hakeutumisvaiheessa pyydetään lomakkeella henkilötietojen lisäksi hakeutumisen taustatietoja.
Muu informaatio
    VALINTAKOE
Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen valintakokeeseen. Valintakoetehtävät löytyvät osoitteesta:
https://bit.ly/34m120c
(HUOM! Valintakoetehtävät avautuvat hakuajan alkaessa.)

Valintakoetehtävät tulee olla palautettuna hakuajan puitteissa.

Vuoden 2020 lähipäivät ovat:
- 18.-19.11.

Vuoden 2021 lähipäivät ovat:
13.-14.1.2021
10.-11.3.2021
12.-13.5.2021
1.-2.9.2021
13.-14.10.2021
25.11.2021

Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja.
(Huom! Muutokset mahdollisia.)
Peruutusehdot
    Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta/keskeyttämisestä perimme koko koulutuksen hinnan.

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen