AutoCAD perusteet 1, 1 op (nonstop) - Edufutura

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    AutoCAD perusteet opintojaksolla opit teknisenpiirtämisen ja 2D-CAD suunnittelun perusteet. AutoCAD on Suomessa eninten käytössä oleva ohjelmisto ja sen osaaminen luo hyvät edellytykset työskentelylle ja ammattikorkeakoulu opinnoille
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    30.11.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet ja osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot.
Sisältö
    CAD piirtämisen perusteet.
Toteutus
    Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä, Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta ja sähköpostitse. Opintojakso toteutetaan Non-stop periaatteella, jolloin aloitusluentoa ei ole. Ohjeet työskentelyn aloittamiseen löytyy videolta tai tekstinä.
Kirjallisuus
    Kurssimonisteet ja -videot
Hinta
    maksuton
Muu informaatio
    Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC koneita ei suositella.

Koulutuksessa tarvittavan ohjelman voit ladata maksutta koulutuksen alettua omalle koneellesi. Ohjeet asennukseen ovat koulutuksen verkko-oppimisympäristössä.

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen