Elintarvikekauran tuotanto, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 24.02.2020
Ilmoittautumiset
    13.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat elintarvikekauran viljelystä:
- tuntee kasvutekijöiden vaikutuksen kauran kasvuun
- osaa valita oman viljelyn kannalta parhaat kauralajikkeet
- tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden elintarvikekauran tuotannossa
- osaa laatia kauralle toimivan viljelykierron
- osaa tehdä kauralle sopivan lannoitus ja kasvinsuojelusuunnitelman
- ymmärtää punahomeiden roolin elintarvikekauran laaturiskinä
- tuntee kauran kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet
- tuntee kauran viljelyn työkoneet ja -vaiheet
- tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
- tuntee kauranviljelyn tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät
Sisältö
    elintarvikekaura- kasvutekijät - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet - viljantuotannon koneet - viljelykierto - kauralajikkeet - punahomeet - kauran kasvuasteet - tuotantokustannus - luomutuotanto - IPM viljely
Toteutus
    Verkkotapaamiset, tehtävien ja testien teko yksin ja/tai ryhmässä
Kirjallisuus
    Kurssilla osoitettu verkkomateriaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssin suorittamiseen tarvitset tietokoneen, headset kuulokkeet ja mikrofonin sekä hyvän internetyhteyden.

Katso opintojakson aikataulu