Työelämän viestintä, 3 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 06.04.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    18.05.2020 - 19.06.2020
Ilmoittautumiset
    06.04.2020 - 30.04.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija
- ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta, hyödyntää sitä ja arvioida omaa viestintäosaamistaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti työkeskusteluissa ja ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon
- osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, havainnollisesti ja vakuuttavasti
- osaa argumentoida vastaanottajan ja tavoitteiden mukaisesti sekä vaikuttaa kielellä
- hallitsee työelämän keskeisiä tekstilajeja ja niiden kielenkäyttösuosituksia (myös sähköposti)
- toimii viestintätilanteissa vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti
Sisältö
    Viestinnän prosessit ja viestintätaitojen kehittäminen.
Oman alan tyypillisissä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot.
Asiantuntijan viestintä- ja argumentointitaidot.
Kirjallisuus
    Optiman työtila Työelämän viestintä
Hinta
    45 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu