Potilaan kliininen tutkiminen 2 opavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Hoitotyön kliinisen asiantuntijan työnkuva on muotoutumassa Suomessa ja potilaan kliinisen tutkimisen osaaminen painottuu sairaanhoitajan työssä. Tämä edellyttää osaavaa hoitotyön henkilöstöä ja opettajia. Koulutus soveltuu paitsi opetushenkilöstölle myös itsenäistä vastaanottotoimintaa toteuttaville sairaanhoitajille.
Aika
    21.09.2021 - 13.10.2021
Ilmoittautumiset
    07.09.2021 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, Jyväskylä.
Edeltävä osaaminen
    Terveysalan opettajat ja opisto- tai AMK -tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat.
Tavoite
    Opiskelija soveltaa edistyneitä tietojaan anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta asiakasta/potilasta tutkiessaan. Opiskelija hallitsee keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen. Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja tehdä johtopäätöksiä potilaan sen hetkisestä terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta. Opiskelija osaa dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet.
Sisältö
    Opintojakson keskeiset sisällöt ovat anamneesi, sydän- ja verenkiertoelimistön, keuhkojen ja hengityselimistön, silmien, imurauhasten, korvien, nenän, nielun, vatsan alueen, tuki- ja liikuntaelimistön, neurologinen ja psyyken tutkiminen sekä dokumentointi.
Toteutus
    Luento-opetus sekä potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu. Lähiopetuspäivät ovat ovat 21-22.9.2021 ja 11-13.10.2021.
Kirjallisuus
    - Saha, Salonen & Sane (toim.) 2019 tai aiemmat painokset. Potilaan tutkiminen. Duodecim Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä TAI
Bickley, L. & Szilagyi, P. 2009. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 10th ed. Philadelphia, Lippincott JA
-Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A., Saikko,. S. Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro 2016.
Hinta
    Osallistumismaksu on 795€ + alv 24%. Hintaan sisältyvät opetus ja opiskelumateriaali. Opiskelija vastaa itse lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, THM,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Hakuaika päättyy 7.9.2021. Koulutukseen otetaan enintään 15 henkilöä. Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa: www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus.

Ilmoittaudu koulutukseen