Muistikoordinaattori - muistiterveyden erityisosaaja 30 op, verkkokoulutusavaa tulostusnäkymä

Kuvaus
    Muistikoordinaattori on etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyt terveydenhuollon ja/tai sosiaalialan ammattilainen!

Muistikoordinaattorilla on laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä.

Koulutus koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä (24 op)
• Asiakastyöosaamiseen sisältyy kohtaamisen taidot, eettinen osaaminen, omaisyhteistyö, hoito ja kuntoutus ja erityiskysymykset
• Yhteistyöosaamiseen sisältyy kyky verkostoitua, asiantuntijuuden hyödyntäminen, hoitosuositusten tuntemus ja kehittämistyö

Muistitutkimus- ja kehittämisosaaminen (6 op)
• Muistisairauksiin liittyvään osaaminen on asiantuntijuuden kivijalkana, ja siihen sisältyy osaamisen syventäminen ja uuden tiedon hyödyntäminen muistisairauksista ja muista sairauksista, lääkehoidon toteuttamisesta ja erilaista testeistä ja erityiskysymyksistä.

Reaaliaikaisten verkkokoulutuspäivien ohjelman opiskelija saa koulutuksen alussa orientoivassa osuudessa.


Opetuspäivät:
26.-27.10.2021
26.11.2021
25.-26.1.2022
24.-25.3.2022
29.4.2022
20.5.2022
23.8.2022
20.9.2022
26.-27.10.2022
29.11.2022
19.-20.1.2023

Verkko-opetuspäivien kesto on kello 9.00–16.15.

Aika
    26.10.2021 - 20.01.2023
Ilmoittautumiset
    10.10.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen suorittaneet ja muutoin riittävät opiskeluvalmiudet omaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.
Tavoite
    Koulutuksen käytyäsi osaat toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa sairauden vaiheissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten konsultoijana muistiasiakkaiden kohtaamisen ja hoidon kysymyksissä.

Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja -koulutuksen käytyäsi osaat:
• selittää keskeiset muistisairaan toimintaympäristöön liittyvät muutokset
• toimia ennakoivan ja tavoitteellisen työskentelyyn asiantuntijana
• soveltaa tietojasi muistiterveyden edistämiseen, muistisairauksien varhaiseen toteamiseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen hoidon/palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
• suunnitella muistiterveyden asiantuntijana vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
• toteuttaa suunnitella muistiterveyden asiantuntijana vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
• arvioida suunnitella muistiterveyden asiantuntijana vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
• arvioida rakentavasti näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa
• kehittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa
• arvioida osaamistasi muistiterveyden asiantuntijana
• tehdä suunnitelmallisesti realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
• toteuttaa suunnitelmallisesti realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
• toimia muistiterveyden edistämisen ja muistihoitotyön asiantuntijana ja ammattilaisena
• motivoida työyhteisöäsi yhteisölliseen ja tulokselliseen osaamisen tarkasteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
• kertoa palveluohjauksen ja ryhmänohjauksen keskiset piirteet.
Sisältö
    Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä 24 op
- Eettiset ja juridiset lähtökohdat muistihoitotyössä 2op
- Logoterapeuttisen ajattelun ja Tunteva-mallin mahdollisuudet muistiasiakkaan ja läheisen kohtaamisessa sekä tukemisessa 2op
- Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus 5op
- Muistiosaamisen kehittäminen palveluasumisessa – laatua elämän loppuun saakka 5 op
- Muistikuntoutumista tukeva kotihoito 5op
- Muistisairauksiin liittyvä osaaminen ja asiantuntijuus 5op

Muistitutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op
Toteutus
    Opiskelu on prosessiluonteista ja se kestää noin vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää (128 tuntia), itsenäistä opiskelua verkkoympäristö Moodlessa (682 tuntia). Itsenäinen opiskelu sisältää luentotallenteiden katsomista, oppimistehtäviä, kirjallisuuden / artikkelien lukemista. Itsenäinen kehittämistehtävä (40 tuntia)
Hinta
    2950 €. Opintomaksu sisältää verkkovälitteisen opetuksen, etäopintojen ohjauksen ja kehittämishankkeen ohjauksen. Opiskeluun liittyvät mahdolliset opintokäynnit opiskelija kustantaa itse. Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään koulutuksen koko hinnan.
Lisätietoja
    Opinnot toteutetaan JAMKin opetussuunnitelman mukaan noudattaen JAMKin tutkintosääntöä sekä pedagogisia ja eettisiä periaatteita.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutukseen ilmoittautuminen 10.10.2021 mennessä koulutuksen alueellisten koordinoijien kautta.
Mikkelin Kesäyliopisto: Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja 30 op. VERKKOKOULUTUS
Oppimiskeskus Kainula: Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja 30 op - OPISKELE VERKOSSA
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto: Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja 30 op, verkkokoulutus
Muu informaatio
    Koulutus toteutetaan JAMKin opetussuunnitelman mukaan noudattaen JAMKin tutkintosääntöä sekä pedagogisia ja eettisiä periaatteita.

Koulutus on ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta opiskelijan opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, jos opiskelija haluaa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksen järjestävät Mikkelin kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Oppimiskeskus Kainula. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön kanssa.