Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa, 3-5 op (EduFutura)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    16.08.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    VAIN Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija hahmottaa perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Opiskelijalla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä.
Tavoite
    Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset Puheeksi-menetelmän lokikirjaa ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti. Hän osaa järjestää Lapset puheeksi neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Opiskelija osaa keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheen tarpeiden mukaisesti.
Sisältö
    Lapset puheeksi-menetelmään tutustuminen ja opetteleminen. Oma-aloitteinen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön saumattomuus perheen näkökulmasta.
Toteutus
    - Verkkopedagogiikka
- Kontaktiopetus verkossa
- Menetelmän harjoittelu pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä casetyöskentelyn avulla
- Keskustelujen itsenäinen harjoittelu ja itsenäinen työskentely oppimistehtävien parissa
Kirjallisuus
    Menetelmään ja opintokokonaisuuteen liittyvä materiaali saatavilla oppimisympäristössä.

Tietoa ja materiaalia menetelmästä saa MIELI ry:n sivuilta https://mieli.fi/fi ja Toimiva lapsi & perhe-työ MIELI ry https://mieli.fi/fi/kehittämistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-työ
Hinta
    Maksuton Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Lisätietoja
    Jenni Ikola-Mäki
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojaksolla on webinaarit seuraavasti:
- 25.9.2020 klo 15.00-18.00
- 9.10.2020 klo 15.00-18.00
- 6.11.2020 klo 15.00-18.00
- 13.11.2020 klo 15.00-18.00
- 11.12.2020 klo 15.00-18.00
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)

Webinaareihin osallistuminen on välttämätöntä (osallistumisesta saa Mieli ry:n virallisen todistuksen menetelmästä).