Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena, 5 op, nonstop-verkkototeutus (CampusOnline)

Ilmoittaudu koulutukseen

Huom! Koulutus on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.
Kuvaus
    Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista, jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista! Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutuksessa tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Opintojakso soveltuu kaikkien kouluasteiden opettajille ja opettajaopiskelijoille.
Aika
    - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    30.04.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu vain CampusOnline-yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille.
Tavoite
    Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä.
Sisältö
    Koulutuksen sisällöt:
- Keskeiset käsitteet, sisällöt ja linjaukset
- Yrittäjyyskasvatuksen monet merkitykset
- Yrittäjyyskasvatus pedagogisena lähtökohtana ja suhteessa muihin itseohjautuvuutta tukeviin lähetystapoihin
- Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri
- Toimijat, verkostot ja tukimateriaalit
- Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
- Oppimisympäristöt yrittäjyyden tukena
Toteutus
    Optimassa oleva materiaali. Artikkelit, kirjat, videot ja muu materiaali aiheesta. Itsenäinen työskentely ja vertaiskommentointi online-koulutuksessa.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Tekniset vaatimukset: Nettiyhteys ja headset (kuuloke-mikrofoni).
Arviointi: Hyväksytty/Hylätty
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Ilmoittaudu koulutukseen