Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus, 1 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 06.03.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija pystyy tuottamaan kieliasultaan hyvää tekstiä.
Sisältö
    Oikeakielisyys ja kielenhuolto
Toteutus
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu
Hinta
    15 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op