Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat, 2 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    14.01.2020 - 09.03.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää opiskelutekniikoiden merkityksen oppimisessaan ja opiskelussaan. Opiskelija osaa valita omaan oppimistyyliinsä sopivia ja tarkoituksenmukaisia opiskelutapoja. Hän hallitsee lähdeaineistojen käytön ja löytää tekstistä olennaiset asiat.
Sisältö
    Opiskelulukemisen avaimet, tiedon omaksumisen keinot, opittavan aineksen jäsentelyn tekniikat ja lähdeaineistoista kirjoittamisen taito.
Toteutus
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu / verkkojaksolla webinaariopetus, itsenäinen työskentely
Hinta
    30 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso 'Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op' koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op

Katso opintojakson aikataulu