Kuvataiteen ja luovan liikkeen menetelmiä, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 06.03.2020
Ilmoittautumiset
    01.01.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan yleisen tietoperustan, menetelmät ja eettiset periaatteet.
Tavoite
    Opiskelija tietää taiteen terapeuttisen käytön psykologisen teoriaperustan ja osaa käyttää ja soveltaa kuvataiteen ja luovan ja terapeuttisen liikkeen menetelmiä haasteellisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.
Sisältö
    Kuvataiteen ja luovan liikkeen terapeuttinen käyttö asiakastyössä ja vuorovaikutuksessa, taide- ja liiketerapian psykologiset perusteet ja menetelmät.
Toteutus
    Tutkiva oppiminen, toiminnalliset, luovat ja terapeuttiset harjoitukset.
Kirjallisuus
    Newlove, J.& Dalby, J. 2011. Laban for all. UK, Routledge.

Rankanen M., Hentinen H., Mantere M-H.2010. Taideterapian perusteet.
Helsinki. Duodecim.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Raija Lundahl ja Teija Häyrynen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta Jyväskylässä. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

Katso opintojakson aikataulu