Urheilijan hyvinvointi, 5 op (Edufutura) osa 1avaa tulostusnäkymä

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2021 klo 09:00 alkaen.
Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina 15 opintopistettä urheilijaopintoja, jotka tukevat urheilu-uran ja opintojen yhdistämistä.

Opinnot voi aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, mutta suositeltavaa on kuitenkin aloittaa ensimmäinen opintojakso mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opinnoista voi suorittaa 1-3 opintojaksoa ja ne on hyvä suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Urheilija voi suorittaa opintojaksot myös kesällä. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista. Opinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Aika
    30.08.2021 - 20.05.2022
Ilmoittautumiset
    03.08.2021 - 31.03.2022
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Opinnot on tarkoitettu kaikille urheilijoille ja niissä tukena on paikallinen urheiluakatemia.
Tavoite
    Opintokokonaisuuden tavoitteena on yhdistää sekä opinnoissa että urheilu-uralla saatua tietotaitoa ja kehittää urheilijan osaamista tulevaisuutta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Opinnot toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä.
Sisältö
    Ensimmäisessä osassa urheilija perehtyy ajankäytön hallintaan, opintojen yleiseen suunnitteluun ja urheilijan hyvinvointiin laajemmin liittyviin teemoihin erilaisten luentojen ja tehtävien avulla. Tässä osassa urheilija pääsee testaamaan fyysisen kuormituksensa tasoa ja arvioimaan palautumistaan. Näiden lisäksi urheilija saa opintojaksolla tietoa urheiluravitsemuksesta, psyykkisestä valmennuksesta ja urheilufysioterapiasta.
Kirjallisuus
    Annetaan kurssilla.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi