Urheilumarkkinointi ja sosiaalinen media, 2 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2021 klo 09:00 alkaen.
Kuvaus
    Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus toisen asteen opiskelevalle urheilijalle suorittaa verkko-opintoina yhteensä 6 opintopistettä urheilijaopintoja, jotka tukevat urheilu-uran ja opintojen yhdistämistä. Opintojaksojen tavoitteena on tarjota nuorelle urheilijalle tietoa urheilijan arjen kannalta oleellisimmista asioista ja kehittää nuoren urheilijan arkirutiineja ammattimaisempaan suuntaan. Viimeisessä opintojaksossa käsitellään myös urheilumarkkinoinnin perusteita sekä sosiaalisen median hyödyntämistä urheilu-uralla.

Urheilija voi valita opinnoista 1-3 opintojaksoa ja suorittaa ne oman aikataulun mukaisesti. Opinnot toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä ja niissä on tukena paikallinen urheiluakatemia. Opinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.
Aika
    04.10.2021 - 31.07.2022
Ilmoittautumiset
    03.08.2021 - 30.04.2022
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Toisen asteen opiskelijoille.

Opinnot on tarkoitettu Urheiluakatemian urheilijoille. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista.
Tavoite
    Luennoilla käydään läpi urheilumarkkinointia, sponsorisopimuksia ja sosiaalisen median työvälineitä ja niiden käyttöä. Tehtävissä urheilija pohtii sponsoriyhteistyön perusteita ja sosiaalisen median hyödyntämistä urheilussa.
Sisältö
    Koulutuskokonaisuuteen sisältyy kolme osaa, joihin kaikkiin ilmoittautudutaan omista linkeistään:
Osa 1: Urheilijan ajanhallinta, kuormittuminen ja palautuminen, 2 op
Osa 2: Urheilijan ravinto ja psyykkinen valmennus, 2 op
Osa 3: Urheilumarkkinointi ja sosiaalinen media, 2 op
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi