Graafinen suunnittelu - Indesign, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.01.2020 - 08.02.2020
Ilmoittautumiset
    20.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Ei vaadita aiempaa osaamista, mutta sopii myös ohjelmaa aiemmin käyttäneille.
Tavoite
    Opiskelija osaa taittaa erilaisia painotuotteita typografian perusteet, painotekniikan ja jälkikäsittelyn vaatimukset huomioiden. Opiskelija osaa tehdä toistuvan työn helposti päivitettäväksi. Opiskelija ymmärtää aineistovaatimukset eri medioihin.
Sisältö
    Taittamisessa huomioitavat perusasiat, kuten sivupohjan, tekstin, palstan ja rivirekisterin asetukset. Kappale-, merkki- ja objektityylien hyödyntäminen. Sarkaimet ja taulukot. Väri-, pdf- ja koelento-asetukset. Kuvatiedostojen tekniset vaatimukset.
Toteutus
    Lähiopetus, harjoitustehtävät ja aktiivinen osallistuminen koko opintojakson ajan
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu