Inspiraatioita tiloista, 5 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    13.10.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöosaaminen
Tavoite
    -Opiskelija tunnistaa tilan merkityksen käyttäjälle
-Opiskelija ymmärtää käyttäjälähtöisyyden tilan kehittämisen lähtökohdaksi
- Opiskelija ymmärtää, että käyttäjäkeskeisyys tiloissa vaatii tiloihin suunnitellut käyttäjä- ja tilapalvelut
-Opiskelija ottaa huomioon käyttäjän tarpeet ja kokemukset toimitilojen kehittämisessä
-opiskelija osaa havainnoida ympäristöä
-Opiskelija ymmärtää rakennetun ympäristön tärkeyden käyttäjälle user
-opiskelija tietää käsitteet käyttäjälähtöisyys,käyttäjäkeskeisyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät käsitteet
Sisältö
    - käyttäjälähtöisyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja tilan käytettävyys
- kiinteistöliiketoiminnan käsitteet
- ympäristön havainnointi
- käyttäjäkeskeisten tilojen suunnitteluun vaikuttavat tekijät
- rakennettu ympäristö alveluympäristönä
- rakennetun ympäristön kehittäminen ja suojelu
Toteutus
    Kurssin ensisijaiset toteutustavat ovat kontaktiopiskelu,itsenäinen opiskelu (kuten etäopiskeliu, virtuaaliset ja online-opinnot) ja niiden yhdistelmät
Kirjallisuus
    Kärnä, S., Nenonen, S. ym. 2010. Käyttäjälähtöinen rakennuksen arviointimenetelmä – asiakaskokemukset kehittämisen työvälineenä
-Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
-Keskeiset tutkimukset
Hinta
    75 €

Katso opintojakson aikataulu