Budjetointi, 3 op (Verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Taloushallinto
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjauksessa. Opiskelija hallitsee budjetointitekniikat ja osaa rakentaa yrityksen tarpeisiin soveltuvan budjetointijärjestelmän. Opiskelija tuntee perinteisen budjetoinnin kritiikin.
Sisältö
    Budjettijärjestelmä, budjetin tehtävät, budjettikausi, budjettien laatiminen ja tarkkailu sekä budjetoinnin kehittämisvaihtoehdot.
Toteutus
    Virtuaaliopiskelu
Kirjallisuus
    Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2016. Laskentatoimi. Helsinki: Edita.
Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, J. & Pellinen, J. 2010 (tai uudempi painos), Talousohjaus ja kustannuslaskenta.
Hinta
    45 €
Opintojakso (tai opintokokonaisuus) on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business Control -polun opintoihin. Financial Control -polun opiskelijat voivat valita opintojakson vapaavalintaisina ammattiopintoina.

Katso opintojakson aikataulu