Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 3 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö on keskeisessä roolissa seksuaaliterveyden, tasa-arvon, ikätasoisen seksuaalista kypsymistä ja kehitystä tukevan tiedon, asenteiden ja turvataitojen opettajana. Koulutuksella tuetaan henkilöstön pedagogisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta.
Aika
    05.10.2020 - 15.01.2021
Ilmoittautumiset
    24.09.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö ja esimiehet
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön asiantuntijuuden ja pedagogisen osaamisen kehittyminen seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta.
Sisältö
    - Voimavaraistava ja kulttuurisensitiivinen seksuaali-, sukupuoli- ja tasa-arvokasvatus sekä sukupuolen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
- Kehotunnekasvatus: itsearvostuksen vahvistaminen, myönteinen kehoitsetunto ja kehonkuva, yksilöllisyyden ymmärtäminen
- Kaveritaidot
- Turvataitokasvatus

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä verkko-oppimista. Lähipäivät toteutetaan kahdella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipaivään itselleen sopivalla paikkakunnalla. Verkko-oppimisalusta on yhteinen molempien paikkakuntien lähiopetukseen osallistujille.
Toteutus
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta:
Lahti 19.10 ja 30.11.2020
Turku 26.10 ja 7.12.2020
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 24.9.2020 mennessä.
Koulutukseen otetaan Lahden ja Turun ryhmään kumpaankin 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Lapsen ja nuoren seksuaali- ja tasa-arvokasvatus -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen