Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK) - Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services (Master's level), 5 op/cr (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.03.2020 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    28.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Online studies
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto
***
Bachelor's degree
Tavoite
    Opiskelija
- tuntee terveydenhuollon taloushallinnon ja taloudellisen arvioinnin keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin.
- osaa analysoida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden taloudellisia tietoja mikro- ja makrotasolla.
- tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen rahoituksen ja taloudellisen arvioinnin haasteita.
- hallitsee erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin menetelmiä.
- ymmärtää ja osaa ottaa huomioon taloudellisen päätöksenteon eettisiä kysymyksiä.
- pystyy arvioimaan, kehittämään ja toteuttamaan taloudellista arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden taloudellisiin tietoihin perustuen.
***
The student
- becomes familiar with the key theories of financial management and economic evaluation in healthcare and social services and can apply them to different organizations.
- displays the ability of critically analyzing the financial information of healthcare and social services in micro and macro levels.
- recognizes the challenges of managerial finance and economic evaluation in health care and social services sector.
- masters different types of economic evaluations in healthcare.
- understands and can consider ethical issues in financial decision-making.
- is able to assess, develop and perform economic evaluation based on financial data in healthcare organizations.
Sisältö
    - Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon taloushallintoon
- Taloudellisen tilanteen analysointi ja ennustaminen
- Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin teoria
- Kustannusanalyysi ohjelman arvioinnissa
***
- Introduction to healthcare and social services financial management
- Financial condition analysis and forecasting
- Theory of economic assessment in healthcare and social services
- Cost Analysis in program evaluation
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu ja erilaisten verkko-oppimistehtävien tekeminen.
***
Independent studying, online learning tasks
Hinta
    Maksuton
Free of charge
Lisätietoja
    Arshia Amiri (etunimi.sukunimi@jamk.fi) / (firstname.lastname@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso toteutetaan kaksikielisena fi/en. Opiskelija voi suorittaa kurssin kokonaan suomeksi tai kokonaan englanniksi.
***
The course will be double language in Finnish and in English. Students can complete the course totally in Finnish or totally in English.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!
***
Please cancel your studies via email: campusonline@jamk.fi. Include in your email the name of the course you are cancelling and your contact information. Thank you!